Om Emeet

SHARE – LISTEN – LEARN

Emeet är e-handlarnas egen konferens

Konferensen består av workshops, keynote och sessioner. Vi pratar e-handel på riktigt och varje konferens tar fokus på ett specifikt ämnesområde.

Emeet är en mötesplats där e-handlare delar kunskap och inspireras av talare och relevanta diskussioner. E-handel är fortfarande en relativt ny bransch, därför är det viktigt att dela med sig av kunskap och ta del av varandras erfarenheter för att hitta lösningar för att få bättre förutsättningar att lyckas.

Vad är en session?
En session är vad du gör den till. Välj ett ämne som du vill diskutera och kort introducera det och sedan låta alla dela sin kunskap och erfarenheter. Du kan också hålla en kortare presentation och lämna utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Är du van att facilitera workshops så gör du det eller så håller du en kort utbildning med mycket interaktivitet. Det som är lite speciellt den här gången är att vi behöver ha rubriken på din session innan Emeet. Vill du hålla en session på ett Emeet eller veta mer? Maila event@ehandel.se

Kontakta oss

E-postadress: event@ehandel.se

För partnerskap: marknad@ehandel.se

Adress: Vasatorspvägen 1, 254 57 Helsingborg, Sweden

Signa-upp på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om nästa Emeet